Projectleider Informatiebeveiliging

Voor zorg- en andere instellingen kan het invoeren van de NEN 7510 of een ISO 27000 norm een lange lijst van verbeteringen vereisen. Het is een omvangrijk en kennisintensief traject dat vaak opgezet wordt als een aantal projecten verenigd in een Programma Informatiebeveiliging. Het bemensen van de projecten en de programmaleiding wordt natuurlijk zo veel mogelijk gedaan met eigen personeel. Vaak ontbreek echter de specifieke combinatie van kennis en ervaring in de informatiebeveiliging en in projectmanagement die een Projectleider informatiebeveiliging in zich heeft. En deze is gedurende de verbeterprojecten juist acuut nodig.

Projectleider Informatiebeveiliging

Wij hebben deze combinatie beschikbaar en kan helpen de effectiviteit en snelheid in het traject te vergroten door inzet van een Projectleider Informatiebeveiliging. De interim Projectleider Informatiebeveiliging werkt methodisch, is zeer ervaren in project management en uitermate deskundig in alle aspecten van de NEN 7510, NEN 7512, NEN 7513 en de ISO 27000 normen.

Belangrijke aspecten van de Projectleider Informatiebeveiliging zijn:

 • bestuurlijk inzicht,
 • nemen van initiatief, doorbreken van patstellingen,
 • inbreng van specifieke kennis (ICT, juridisch, de praktijk van toepassing van normen),
 • inbreng van vele jaren ervaring in informatiebeveiligingsprojecten,
 • motiveren van projectmedewerkers,
 • opstellen van betrouwbare en haalbare planningen,
 • geven van tijdige voortgangsrapportages.

Voorbeelden van projecten in een verbeterprogramma zijn:

 • onderzoek verbetervoorwaarden,
 • implementeren van een ISMS,
 • voorbereiden informatieveiligheidsbeleid,
 • verbeteren autorisatiebeheer,
 • procedures in- en uitdiensttreding,
 • continu├»teitsplanning,
 • fysieke toegankelijkheid,
 • voorlichting en bewustwording,
 • informatieuitwisseling
 • et cetera.