Het bedrijf Comfort-IA

Comfort-IA, voluit Comfort Information Architects, werkt vanuit de gedachte dat het omgaan met informatie altijd op een veilige manier moet gebeuren. Dat betekent dus niet dat alles vastgelegd en dichtgetimmerd moet zijn want dat belemmert juist een veilige informatievoorziening. Er ontstaat ruimte voor nieuwe manieren van werken als alle informatieprocessen goed zijn geregeld. Dit vereist dat iedereen zich bewust is van verantwoordelijkheden en daar naar handelt. Menselijk gedrag veroorzaakt, meestal door onwetendheid of onnadenkendheid, de meeste problemen in de informatievoorziening, niet de ICT.

Comfort-IA helpt zorginstellingen en -organisaties en overheid, zoals gemeenten, met het op orde brengen van de informatiebeveiliging. Wij verzorgen, onder andere, eenvoudige scans en indringende risico analyses waarbij in de zorg de NEN 7510 en 7512 worden ingezet en bij overheden de ISO 27000 serie, en we snuffelen rond op de werkplekken. Na het meten geven we advies over verbeteringen, als dat nodig is tenminste. Meestal gaan de adviezen over organisatorische inrichting, over moderne informatieprocessen en beheer, en een enkele keer over ICT. Als het nodig is nemen wij zelf de projectvoering of het interim management ter hand.

De omgang met informatie verandert in de maatschappij snel. Schermde je eerst je hele persoonlijke leven af, nu gooi je het op Facebook. Als zorginstelling of gemeente heb je hier dagelijks mee te maken. Voor een organisatie of gemeente gelden andere regels maar omdat organisaties nu eenmaal niet zo snel kunnen veranderen, ontbreken meestal beleid en reglementen. Daardoor lopen organisaties meer risico dan ze willen of bedoelen. Ook dit is onderdeel van informatiebeveiliging: Met elkaar afspreken wat wel en wat niet te doen met de nieuwe media en in het nieuwe werken. Als de onderliggende informatiebeveiliging goed is kan er heel erg veel. Wij helpen spelregels en beleid te bedenken door deskundigheid en visie in te zetten in de begeleiding van uw interne discussie en projecten.

Wij ontwikkelen ook veilige toepassingen waarbij we op een creatieve manier de goede beveiligingsmogelijkheden uit de open source wereld met elkaar combineren. Instellingen die samen registraties met privacy gevoelige informatie moeten bijhouden, kunnen wij helpen door deze te bouwen en te onderhouden binnen de wettelijke kaders en normen voor informatiebeveiliging.

Wij hebben drie vaste medewerkers: Jaap van der Wel, Berend de Vries en Paul Korremans. Via de knoppen hierboven kunt u nader kennismaken.

Vaak heeft u met een van de vaste medewerkers te maken maar lang niet altijd. Comfort-IA is deel van een netwerk van bedrijven met een specifieke deskundigheid en wij stellen voor ieder project het juiste team samen.

Onze adviseurs beschikken over kennis en ervaring in meerdere disciplines, zoals financiƫn, marketing, juridische zaken, informatiebeveiliging en -architectuur en ICT. Aan ontwikkeling en onderzoek besteden zij veel aandacht. Zij kunnen u helpen om het bos te zien, zonder studie van iedere individuele boom.

Om het nog beter uit te leggen hebben we hier een brochure.

Partners

Wij werken, onder andere, samen met specialisten van:

 

Access42-logo-small.png

 

Pollux-IT

 

Comfort-IA wil maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hoe we dat invullen, vertellen wij hier: link.

Onze sites worden gemonitord voor statistieken en beveiliging. Hoe we dat doen vertellen we hier: link.