•  

    Op 7 december 2017 werd de nieuwe NEN 7510 gepresenteerd. Toch wel reden voor een klein feestje! En hier te downloaden.NEN7510QS_klein.png

    De norm is helemaal aangepast aan de laatste stand van de ISO 27001 en ISO 27002, die door aanvulling van zorgspecifieke eisen en maatregelen, nu de NEN 7510-1:2017 en NEN 7510-2:2017 worden genoemd. Deel 1 bevat het management systeem met daarin "De directie moet..." en deel 2 bevat de maatregelen die de zorginstelling behoort te nemen indien die van toepassing zijn.

    En, sinds op 28 november j.l. het besluit ex art Wbp "Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders" werd gepubliceerd in het Staatsblad is de NEN 7510 VERPLICHT voor alle zorgaanbieders per 1 januari 2018.

    Comfort-IA kan nu al een NEN 7510-2017 QuickScan bij u uitvoeren. Klik hier of op de afbeelding voor een brochure.

     

Informatiebeveiliging met NEN 7510 en ISO 27001

Comfort-IA adviseert zorginstellingen en overheid met het op orde brengen van de informatiebeveiliging. In de zorg wordt de NEN 7510 en 7512 ingezet en bij overheden de diverse BaseLines Informatiebeveiliging en de ISO 27000 serie. Wij verzorgen, onder andere, eenvoudige scans en indringende risico analyses. We adviseren over verbeteringen, als dat nodig is tenminste.

Comfort-IA werkt vanuit de gedachte dat informatiebeveiliging altijd op orde moet zijn. Dat lukt door de informatievoorziening dicht te timmeren waar nodig en te reguleren waar het open moet. Dat vereist wettelijke kaders, toetsbare procedures en betrokkenheid van de organisatie maar ook een flexibele en moderne benadering. Technologie ontwikkelt zich snel. Daarmee worden de mogelijkheden steeds groter maar de risico's ook. Bewustzijn, daar gaat het om.

We onderhouden diverse ondersteunende sites, zoals IBindeZorg.nl, voor zorgpraktijken die zich ook aan de NEN 7510 moeten houden, en voor overheidsinstellingen een site voor Privacy Impact Assessment (PIA). Comfort-IA verzorgt en coördineert workshops op het gebied van privacy en andere aspecten van informatiebeveiliging.

Onze adviseurs beschikken over kennis en ervaring in meerdere disciplines, zoals financiën, marketing, juridische zaken, normen, informatiebeveiliging en -architectuur en ICT in de zorg en bij de overheid. Aan ontwikkeling en onderzoek besteden zij veel aandacht. Zij kunnen u helpen om het bos te zien, zonder studie van iedere individuele boom.NEN7510%20partner.jpeg

Comfort-IA is NEN 7510 Partner.