• Privacy onder controle!Vanaf 1 januari 2016 dienen overheidsinstanties een PIA (Privacy Impact Assessment) uit te voeren bij projecten waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. Vanaf medio 2018 zullen alle organisaties, na invoering van de Europese Privacy Verordening (AVG), DPIA’s (Data Protection Impact Assesments) moeten uitvoeren. 

    Wat en waarom een PIA
    Een Privacy Impact Assessment is een methode waarbij systematisch alle risico’s in kaart worden gebracht die betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens. In een project, of bij aanpassing van de bestaande situatie, wordt bij aanvang al bepaald welke maatregelen er nodig zijn om persoonsgegevens conform de WBP te beschermen.

    Nieuw instrument van Comfort-IA
    Comfort-IA heeft aan de hand van het voorschrift van de beroepsorganisatie van IT-auditors NOREA een methodiek uitgewerkt waarbij middels een aantal interviews, in gewoon Nederlands, de juiste informatie wordt verzameld. Het is een overzichtelijke en snelle methode die de organisatie nauwelijks belast en kwalitatief de juiste informatie oplevert. Comfort-IA specialisten voeren een onderzoek uit in de organisatie, interpreteren en beoordelen de uitkomst. En zij geven een advies hoe om te gaan met de privacy in het project.

    Meer informatie over de PIA van Comfort-IA is te vinden op http://www.privacy-impact-assessment.nl/.

Informatiebeveiliging met NEN 7510 en ISO 27001

Comfort-IA werkt vanuit de gedachte dat informatiebeveiliging altijd op orde moet zijn. Dat lukt door de informatievoorziening dicht te timmeren waar nodig en te reguleren waar het open moet. Dat vereist wettelijke kaders, toetsbare procedures en betrokkenheid van de organisatie maar ook een flexibele en moderne benadering. Technologie ontwikkelt zich snel. Daarmee worden de mogelijkheden steeds groter maar de risico's ook. Bewustzijn, daar gaat het om.

Wij adviseren zorginstellingen en -organisaties en overheid, zoals gemeenten, met het op orde brengen van de informatiebeveiliging. Wij verzorgen, onder andere, eenvoudige scans en indringende risico analyses waarbij in de zorg de NEN 7510 en 7512 worden ingezet en bij overheden de ISO 27000 serie. We adviseren over verbeteringen, als dat nodig is tenminste.

We onderhouden diverse ondesteunende sites, zoals IBindeZorg.nl, voor zorgpraktijken, en voor overheidsinstellingen een site voor Privacy Impact Assessment (PIA). Comfort-IA verzorgt en coordineert workshops op het gebied van privacy en andere aspecten van informatiebeveiliging.

Onze adviseurs beschikken over kennis en ervaring in meerdere disciplines, zoals financiën, marketing, juridische zaken, normen, informatiebeveiliging en -architectuur en ICT in de zorg en bij de overheid. Aan ontwikkeling en onderzoek besteden zij veel aandacht. Zij kunnen u helpen om het bos te zien, zonder studie van iedere individuele boom.