• Brochure.pngWerken u en uw collega’s al met een smartphone of tablet? Sleept u uw laptop overal mee naar toe? Het is heel gemakkelijk om, zelfs zonder dat het de bedoeling is, persoonsgegevens van clienten, patiënten, relaties of burgers mee te nemen en er mee te werken. Uw werk staat immers in de cloud? Doorwerken kan nu echt!

    Past deze manier van werken eigenlijk wel binnen de huidige en nieuwe privacywetgeving? Wat zegt de nieuwe Europese privacy verordening, die in mei 2018 van kracht wordt? Strookt uw ICT beleid nog wel met de werkelijkheid van het mobiele werken? Als de Autoriteit Persoonsgegevens vraagt om verantwoording, bent u daar dan klaar voor?

    Comfort-IA en Access42 verzorgen in het voorjaar van 2017 een workshop Informatiebeveiliging en Mobiele Apparatuur voor zorg en gemeenten waarbij zo veel mogelijk kennis overgebracht wordt en manieren aangereikt worden om met deze onderwerpen om te gaan. De workshop wordt op meerdere locaties dicht bij een station gegeven zodat de reistijd beperkt blijft.

    Op de website https://wbp-workshop.nl staat alle informatie en kunt u de brochure downloaden. Wacht niet te lang met inschrijven!

    Twijfelt u? Als aanvulling op de workshop krijgt u van ons het boek “Je hebt wél iets te verbergen” van Maurits Martijn en Dimitri Tokmetzis. Mocht de workshop u niet overtuigen dan doen zij het wel!

Informatiebeveiliging met NEN 7510 en ISO 27001

Comfort-IA adviseert zorginstellingen en overheid met het op orde brengen van de informatiebeveiliging. In de zorg wordt de NEN 7510 en 7512 ingezet en bij overheden de ISO 27000 serie. Wij verzorgen, onder andere, eenvoudige scans en indringende risico analyses. We adviseren over verbeteringen, als dat nodig is tenminste.

Comfort-IA werkt vanuit de gedachte dat informatiebeveiliging altijd op orde moet zijn. Dat lukt door de informatievoorziening dicht te timmeren waar nodig en te reguleren waar het open moet. Dat vereist wettelijke kaders, toetsbare procedures en betrokkenheid van de organisatie maar ook een flexibele en moderne benadering. Technologie ontwikkelt zich snel. Daarmee worden de mogelijkheden steeds groter maar de risico's ook. Bewustzijn, daar gaat het om.

We onderhouden diverse ondersteunende sites, zoals IBindeZorg.nl, voor zorgpraktijken die zich ook aan de NEN 7510 moeten houden, en voor overheidsinstellingen een site voor Privacy Impact Assessment (PIA). Comfort-IA verzorgt en coördineert workshops op het gebied van privacy en andere aspecten van informatiebeveiliging.

Onze adviseurs beschikken over kennis en ervaring in meerdere disciplines, zoals financiën, marketing, juridische zaken, normen, informatiebeveiliging en -architectuur en ICT in de zorg en bij de overheid. Aan ontwikkeling en onderzoek besteden zij veel aandacht. Zij kunnen u helpen om het bos te zien, zonder studie van iedere individuele boom.