• Per 1 juli 2017 is Comfort-IA officieel NEN 7510 partner. logo_nenPartner.jpg

    Dat betekent dat Comfort-IA nog intensiever met de Norm voor Informatiebeveiliging in de Zorg, de NEN 7510, gaat werken en meer informatie en tools uit de eerste hand ter beschikking krijgt. Vanaf nu draagt Comfort-IA actief bij aan de Norm met kennis uit de praktijk.
    Wij vinden dat de Norm, een van de belangrijkste richtlijnen voor de implementatie van informatiebeveiliging en privacybescherming in de Nederlandse zorg, de juiste toets is voor organisaties en praktijken en blijven die dus volop inzetten. Wij zijn nu al enthousiast over de samenwerking.

    Hoe de relatie tussen de NEN 7510 en de veranderende privacy wetgeving (AVG) vormgegeven moet worden in de zorg is onderwerp van onze bijdrage aan het NEN event Masterclass AVG & NEN 7510 & informatiemiddag NEN-EN 15224 op 28 september 2017 in Den Haag.

Informatiebeveiliging met NEN 7510 en ISO 27001

Comfort-IA adviseert zorginstellingen en overheid met het op orde brengen van de informatiebeveiliging. In de zorg wordt de NEN 7510 en 7512 ingezet en bij overheden de ISO 27000 serie. Wij verzorgen, onder andere, eenvoudige scans en indringende risico analyses. We adviseren over verbeteringen, als dat nodig is tenminste.

Comfort-IA werkt vanuit de gedachte dat informatiebeveiliging altijd op orde moet zijn. Dat lukt door de informatievoorziening dicht te timmeren waar nodig en te reguleren waar het open moet. Dat vereist wettelijke kaders, toetsbare procedures en betrokkenheid van de organisatie maar ook een flexibele en moderne benadering. Technologie ontwikkelt zich snel. Daarmee worden de mogelijkheden steeds groter maar de risico's ook. Bewustzijn, daar gaat het om.

We onderhouden diverse ondersteunende sites, zoals IBindeZorg.nl, voor zorgpraktijken die zich ook aan de NEN 7510 moeten houden, en voor overheidsinstellingen een site voor Privacy Impact Assessment (PIA). Comfort-IA verzorgt en coördineert workshops op het gebied van privacy en andere aspecten van informatiebeveiliging.

Onze adviseurs beschikken over kennis en ervaring in meerdere disciplines, zoals financiën, marketing, juridische zaken, normen, informatiebeveiliging en -architectuur en ICT in de zorg en bij de overheid. Aan ontwikkeling en onderzoek besteden zij veel aandacht. Zij kunnen u helpen om het bos te zien, zonder studie van iedere individuele boom.