• AVG-Comfort-IA-logo-2018.png

    Op 25 Mei is de AVG in werking getreden. Na twee jaar introductie, waarin iedereen zich in toenemende mate zorgen ging maken over de bescherming van persoonsgegevens, hebben we nu één wet die in alle landen van Europa van kracht is en die een voorbeeld is voor de rest van de wereld. Wij zijn er blij mee. En, hopelijk, u ook.

    Als u er nog niet blij mee bent dan bent u vast nog bezig allerlei processen aan te passen om er voor te zorgen dat u "AVG compliment" wordt. Tja, iedereen moet zich aan de wet houden en dat brengt soms wat extra werk met zich mee.

    Komt u er niet goed uit? Heeft u het gevoel dat het allemaal te veel, te ingewikkeld  en dat echt niet eerlijk is? Bel of mail ons dan: Waarschijnlijk kunnen we met enkele simpele adviezen een hoop van uw zorgen wegnemen.

    Een fijne AVG gewenst!

     

Informatiebeveiliging met NEN 7510 en ISO 27001

Comfort-IA adviseert zorginstellingen en overheid met het op orde brengen van de informatiebeveiliging. In de zorg wordt de NEN 7510 en 7512 ingezet en bij overheden de diverse BaseLines Informatiebeveiliging en de ISO 27000 serie. Wij verzorgen, onder andere, eenvoudige scans en indringende risico analyses. We adviseren over verbeteringen, als dat nodig is tenminste.

Comfort-IA werkt vanuit de gedachte dat informatiebeveiliging altijd op orde moet zijn. Dat lukt door de informatievoorziening dicht te timmeren waar nodig en te reguleren waar het open moet. Dat vereist wettelijke kaders, toetsbare procedures en betrokkenheid van de organisatie maar ook een flexibele en moderne benadering. Technologie ontwikkelt zich snel. Daarmee worden de mogelijkheden steeds groter maar de risico's ook. Bewustzijn, daar gaat het om.

We onderhouden diverse ondersteunende sites, zoals IBindeZorg.nl, voor zorgpraktijken die zich ook aan de NEN 7510 moeten houden, en voor overheidsinstellingen een site voor Privacy Impact Assessment (PIA). Comfort-IA verzorgt en coördineert workshops op het gebied van privacy en andere aspecten van informatiebeveiliging.

Onze adviseurs beschikken over kennis en ervaring in meerdere disciplines, zoals financiën, marketing, juridische zaken, normen, informatiebeveiliging en -architectuur en ICT in de zorg en bij de overheid. Aan ontwikkeling en onderzoek besteden zij veel aandacht. Zij kunnen u helpen om het bos te zien, zonder studie van iedere individuele boom.NEN7510%20partner.jpeg

Comfort-IA is NEN 7510 Partner.