Informatiearchitectuur en informatiebeveiliging, NEN 7510

Deze maand:

IBindeZorg.nl

Zorgverleners zijn geen ICT specialisten. In een ziekenhuis is dat geen probleem want daar is de afdeling ICT voor. Zorgpraktijken zijn echter veel kleiner en hebben deze luxe niet.

Het gevolg is gebrek aan ICT kennis in de zorgpraktijken. Dat toonde ons recente onderzoek aan waarin bleek dat een groot deel van de websites van zorgpraktijken gebruik maakt van Google Analytics waar het College Bescherming Persoonsgegevens bezwaar tegen maakt. Die zorgpraktijken schenden het medisch beroepsgeheim door aan Google door te geven wie op zoek is naar hun dienstverlening. Ook op andere punten bleken zij zich niet te houden aan de norm voor informatiebeveiliging de zorg, de NEN 7510.IBindeZorg.nl

Om tegemoet te komen aan deze problemen heeft Comfort-IA voor zorgpraktijken de website IBindeZorg.nl ontwikkeld.

Deze site bevat een verzameling toetsen die toegesneden zijn op de moderne praktijkvoering. Hiermee kan de praktijkhouder de eigen ICT en vooral de informatiebeveiliging beoordelen. Bij ieder toets element wordt feedback gegeven met nuttige aanwijzingen hoe zaken verbeterd kunnen worden. Het zijn soms maar kleine dingen maar bij elkaar kunnen die de informatievoorziening aanzienlijk verbeteren. Comfort-IA raadt aan de geadviseerde verbeteringen gelijk te realiseren. Dat kan behoorlijk wat werk opleveren en het is daarom verstandig niet alle toetsen in één keer te doen maar daar ruim te tijd voor te nemen. Na afronden krijgt de praktijkhouder een bewijs van deelneming dat op de eigen website gezet kan worden.

IBindeZorg.nl wordt geregeld geactualiseerd. Door de toets af en toe – bijvoorbeeld tweejaarlijks - te doorlopen voert de praktijkhouder een verbetercyclus uit en gaat de praktijk steeds meer voldoen aan de NEN 7510.

IBindeZorg.nl werd ontwikkeld in samenwerking met de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen, LVVP.