• De website IBindeZorg.nl waarmee praktijkhouders en andere medewerkers van de zorgpraktijk zichzelf en hun werksituatie kunnen toetsen ten aanzien van informatiebeveiliging (NEN 7510) en privacybescherming (Wbp) is geheel vernieuwd.

    Na de invoering van de Wet Datalekken in 2016 werden al de nodige aanpassingen gemaakt. Nu is de toets voorbereid op de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met de veel strengere privacy wetgeving waaraan iedere praktijk voor mei 2018 moet voldoen. Daarnaast is er aandacht gekomen voor mobiel werken, de fysieke beveiliging van gegevens in de praktijk en zijn tal van technische verbeteringen doorgevoerd.

    De lage abonnementsprijs is ongewijzigd gebleven.

    ZorgVisie | ICT schreef er over.

    IBindeZorg.nl (https://ibindezorg.nl) is een initiatief van Comfort Information Architects. (https://comfort-ia.nl)

Informatiebeveiliging met NEN 7510 en ISO 27001

Comfort-IA adviseert zorginstellingen en overheid met het op orde brengen van de informatiebeveiliging. In de zorg wordt de NEN 7510 en 7512 ingezet en bij overheden de ISO 27000 serie. Wij verzorgen, onder andere, eenvoudige scans en indringende risico analyses. We adviseren over verbeteringen, als dat nodig is tenminste.

Comfort-IA werkt vanuit de gedachte dat informatiebeveiliging altijd op orde moet zijn. Dat lukt door de informatievoorziening dicht te timmeren waar nodig en te reguleren waar het open moet. Dat vereist wettelijke kaders, toetsbare procedures en betrokkenheid van de organisatie maar ook een flexibele en moderne benadering. Technologie ontwikkelt zich snel. Daarmee worden de mogelijkheden steeds groter maar de risico's ook. Bewustzijn, daar gaat het om.

We onderhouden diverse ondersteunende sites, zoals IBindeZorg.nl, voor zorgpraktijken die zich ook aan de NEN 7510 moeten houden, en voor overheidsinstellingen een site voor Privacy Impact Assessment (PIA). Comfort-IA verzorgt en coördineert workshops op het gebied van privacy en andere aspecten van informatiebeveiliging.

Onze adviseurs beschikken over kennis en ervaring in meerdere disciplines, zoals financiën, marketing, juridische zaken, normen, informatiebeveiliging en -architectuur en ICT in de zorg en bij de overheid. Aan ontwikkeling en onderzoek besteden zij veel aandacht. Zij kunnen u helpen om het bos te zien, zonder studie van iedere individuele boom.