• De AVG en de NEN 7510 gelden voor de gehele zorg. Als grote zorginstelling valt het niet mee om alles goed op orde te krijgen maar in een eerste lijn praktijk is het zo mogelijk nog lastiger. De praktijkhouder moet immers alles zelf doen! 
    Als praktijk houder moet je maar zien uit te vinden welke nieuwe wetten, regels en voorschriften van toepassing zijn en vervolgens wat je er mee moet doen.

    Daarom heeft Comfort-IA met een aantal partijen een voorlichting en hulp programma opgezet bestaande uit voorlichting- en bijscholingsavonden. We doen dit samen met DOKh, SEZ, ZorgRing en ELAA.

    En IBindeZorg sluit daar naadloos bij aan.

Informatiebeveiliging met NEN 7510 en ISO 27001

Comfort-IA adviseert zorginstellingen en overheid met het op orde brengen van de informatiebeveiliging. In de zorg wordt de NEN 7510 en 7512 ingezet en bij overheden de diverse BaseLines Informatiebeveiliging en de ISO 27000 serie. Wij verzorgen, onder andere, eenvoudige scans en indringende risico analyses. We adviseren over verbeteringen, als dat nodig is tenminste.

Comfort-IA werkt vanuit de gedachte dat informatiebeveiliging altijd op orde moet zijn. Dat lukt door de informatievoorziening dicht te timmeren waar nodig en te reguleren waar het open moet. Dat vereist wettelijke kaders, toetsbare procedures en betrokkenheid van de organisatie maar ook een flexibele en moderne benadering. Technologie ontwikkelt zich snel. Daarmee worden de mogelijkheden steeds groter maar de risico's ook. Bewustzijn, daar gaat het om.

We onderhouden diverse ondersteunende sites, zoals IBindeZorg.nl, voor zorgpraktijken die zich ook aan de NEN 7510 moeten houden, en voor overheidsinstellingen een site voor Privacy Impact Assessment (PIA). Comfort-IA verzorgt en coördineert workshops op het gebied van privacy en andere aspecten van informatiebeveiliging.

Onze adviseurs beschikken over kennis en ervaring in meerdere disciplines, zoals financiën, marketing, juridische zaken, normen, informatiebeveiliging en -architectuur en ICT in de zorg en bij de overheid. Aan ontwikkeling en onderzoek besteden zij veel aandacht. Zij kunnen u helpen om het bos te zien, zonder studie van iedere individuele boom.NEN7510%20partner.jpeg

Comfort-IA is NEN 7510 Partner.