Organiseren van alle activiteiten

Er moet evenwicht zijn tussen het werk aan meten, veranderen en verantwoorden. Dat evenwicht is er niet als de Functionaris voor de Gegevensbescherming vooral bezig is met de juridische kanten van privacybescherming naast een projectleider automatisering die af en toe verbeterprojecten in de ICT oppakt. De Functionaris kan zo niet objectief oordelen hoe het geheel ervoor staat en de directie of raad van bestuur verliest zo het overzicht. Comfort-IA heeft ervaring met het scheiden van taken voor uitvoering, management en intern toezicht en bijvoorbeeld opzetten van interne controleteams dei de functionaris ondersteunen op gebieden waar zijn of haar kennis tekortschiet.

Een overzicht van onze mogelijkheden: