Bepalen status van privacybescherming en informatiebeveiliging

Welke verplichtingen de organisatie ten aanzien van privacybescherming en informatiebeveiliging en welke maatregelen zijn genomen? Wat kan het beste als eerste worden aangepakt? Antwoorden zijn nodig op deze voordat verbeteringen worden gerealiseerd. Wij kunnen bedrijfsbrede risico-analyses uitvoeren of beperkte kleinere onderzoeken. Wij zijn dan heel praktisch: als al snel duidelijk is dat er belangrijke verbeteringen nodig zijn, kan daar direct mee begonnen worden zonder breed organisatieonderzoek.

Onze mogelijkheden: