Verbeteren van privacybescherming en informatiebeveiliging

VerbeterenBij verbeteren van privacybescherming en informatiebeveiliging gaat het erom de organisatie beter te de AVG te laten uitvoeren en zich beter aan de norm voor informatiebeveiliging te laten houden. Dat kan de gedragsverandering vereisen, zeker als de medewerkers gewend zijn veel op Facebook te zetten en de leiding eigenlijk de noodzaak niet begrijpt.

In de praktijk zijn uitleg met voorbeelden, vasthoudendheid en geduld nodig om te veranderen. Begeleiders van Comfort-IA kunnen zich inleven in de taak van de instelling, zijn op de hoogte van oplossingen en vormen nauwelijks extra belasting voor de organisatie die het vaak toch al druk heeft.

Het kan echter ook betekenen dat andere informatiesystemen moeten worden geïntroduceerd, werkwijzen moeten worden aangepast en andere vormen van informatie-uitwisseling moeten worden gezocht. Veranderen en verbeteren zijn altijd ingewikkelde processen.

Met onze ruime ervaring in de zorg, gemeenten en gemeentelijke instellingen begrijpen wij dat het lastig kan zijn om anders te gaan werken en leggen de voordelen uit.