Informatiearchitectuur en informatiebeveiliging, NEN 7510

Deze maand:

IBindeZorg.nl

Net als in de rest van de gezondheidszorg is in de 1e-lijn aandacht aandacht nodig voor informatiebeveiliging en privacy. De norm voor informatiebeveiliging in de zorg, NEN 7510, is van toepassing als ‘veldnorm’ die de globale regels invult van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo).

Toepassen van de NEN 7510 is in de 1e-lijn echter lastig. De norm beslaat redelijk wat papier, is niet gemakkelijk leesbaar voor zorgverleners en de aandachtspunten zijn ook niet altijd van toepassing. Daarnaast vereisen van tal van maatregelen ICT kennis die bij veel zorgverleners niet aanwezig is. Het gevolg is dat informatiebeveiliging in de 1e-lijn achter blijft op wat wenselijk is en blijven risico’s te lang buiten beeld. 

Comfort-IA heeft de website IBindeZorg.nl ontwikkeld om de 1e-lijn te helpen de informatiebeveiliging op orde te krijgen. 

De site bevat een aantal vragenlijsten over informatiebeveiliging, die zijn toegesneden op de verschillende typen 1e-lijnspraktijken (grote, kleine, met of zonder uitbesteedde ICT) en de verschillende wetten, normen en regels. De vragenlijsten, welke overzichtelijk zijn ingedeeld en die in een beperkte tijd zijn in te vullen, dekken het gehele veld van de NEN 7510. Na iedere vraag wordt feedback gegeven. Dit zorgt er voor dat toetsing en kennisverwerving op een prettige manier samengaan. De feedback is altijd eenvoudig en leesbaar, soms wordt deze uitgebreid met verwijzingen naar achtergrondinformatie zoals websites of artikelen om verdere studie aan te moedigen maar niet te verplichten. Aan de score ten opzichte van de NEN 7510 kan de zorgverlener zien hoe zijn informatiebeveiliging zich verhoudt tot de landelijke norm. Aan de toezichthouders kan zo getoond worden dat de zorgverlener bezig is met verbetering van de informatiebeveiliging door studie. Daarnaast wordt de toetsuitslag gebruikt om aan te tonen dat de voorgeschreven jaarlijkse toetsing, of risico analyse, heeft plaatsgevonden, al is het in beperkte vorm.

Meer informatie? Download HIER het informatieblad of ga rechtstreeks naar IBindeZorg.nl.