Informatiearchitectuur en informatiebeveiliging, NEN 7510

Deze maand:

Functionaris Gegevensbescherming in de zorg

Functionaris Gegevensbescherming, schaap met vijf poten

De Functionaris Gegevensbescherming of, zoals hij opeens genoemd wordt, Privacy Officer, staat in de belangstelling. De Europese Privacy Verordening wil die verplicht stellen en als de Raad van Ministers van de Europese Unie dat goedkeurt, kan dat idee binnen twee jaar werkelijkheid worden.

Vooruitlopend daarop is in Nederland wet- en regelgeving in voorbereiding waarin een Functionaris Gegevensbescherming verplicht wordt voor de ‘Verantwoordelijke van een Elektronisch Uitwisselingssysteem in de Zorg’ en dat zijn er in de Nederlandse zorg heel wat. Daar komt nog bij dat er na het afschieten van het Landelijk Elektronisch Patiëntendossier door de Eerste Kamer, de wens wordt gevoeld om strengere regels te formuleren voor die vele uitwisselingssystemen in de zorg. Ook liggen de plannen klaar om veel duidelijker dan nu de toepassing van de verschillende beveiligingsnormen in de zorg verplicht te stellen. 

Een zorgorganisatie doet er goed aan om hier nu al op te anticiperen en het takenpakket van de Functionaris Gegevensbescherming is daar ideaal voor. Zo’n Functionaris is een beetje een schaap met vijf poten want naast juridische kennis is ook veel ICT- en zorgkennis nodig.

Het is niet lastig om zo iemand te verbinden aan uw organisatie want wij kunnen die expertise leveren, ook op parttime basis wat ideaal is voor kleinere organisaties.