Statuscheck AVG

Statuscheck AVGMet onze statuscheck AVG gaan we na of organisaties aan de verplichtingen van de Algemene Verordening Gegevens bescherming voldoen. In de praktijk zijn er grote verschillen in vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. Een kledingconcern heeft adressenbestanden maar de vertrouwelijkheid daarvan is van een andere orde dan de medische gegevens van een ziekenhuis of de uitkeringsgegevens van een gemeentelijke instelling.

De verplichtingen van de AVG lopen op met de gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer van de mensen waarover de gegevens zijn geregistreerd. Bij onze AVG check houden we daar rekening mee. Geen onnodige maatregelen treffen is ons credo, doe liever goed wat nodig is en laat de rest voor wat het is.