Privacybescherming is niet gediend met starre wetsuitleg

18-11-2019

Op 18 november publiceerde het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde mijn artikel over de te starre uitleg van de huidige privacyregelgeving. Zorginstellingen verlangen te vaak van artsen om toestemming te vragen aan patiënten voor delen van informatie bij overleg met anderen over de beste behandeling. Voor artsen is dat extra werk terwijl de Nederlandse wetgeving dat helemaal niet verlangt.

De aandacht moet juist uitgaan naar de ICT waar momenteel de risico's vaak nog reëel zijn. De privacywetgeving ondersteunt zorginstellingen daarbij maar van die ondersteuning wordt nog te weinig gebruik gemaakt.

Zie verder: https://www.ntvg.nl/artikelen/privacybescherming-niet-gediend-met-starr…