Privacyofficer (PO)

Privacy OfficerVerbeteren van privacybescherming en informatiebeveiliging kan omvangrijk zijn en is vaak kennisintensief. Onze privacyofficer helpt organisaties met zijn specifieke combinatie van kennis van en ervaring met privacybescherming en informatiebeveiliging.

Wij hebben deze combinatie beschikbaar en u kunt die gebruiken om verbeteringen doelgerichter en sneller in te voeren.

Belangrijke aspecten daarbij:

  • Bepalen wettelijk kader, naast de AVG is voor de zorg specifieke wetgeving van kracht en voor gemeenten weer andere,
  • Vertalen van de Europese AVG en Nederlandse wetgeving naar de praktijk van de opdrachtgever,
  • Toetsen van algemene voorwaarden, standaardcontracten, regels voor medewerkers tegen de vereisten van de AVG en de wet.