Werkplekinspectie informatiebeveiliging

Werkplek inspectieEen Werkplekinspectie in de zorg- of gemeentelijke instelling? Jazeker! 
In het dagelijks werk in ziekenhuis, GGZ, verpleeghuis of gemeentelijke instelling kunnen er gemakkelijk gewoonten in sluipen die niet stroken met de vertrouwelijkheid van informatie. Steeds meer vertrouwelijke informatie zit in een computer maar papieren dossiers worden nog overal dagelijks en door alle medewerkers gebruikt. 

Wachtwoorden van de computers zijn soms moeilijk te onthouden maar moeten ze daarom ook open en bloot op het werkstation worden geplakt? Het laten liggen op het bureau of op de balie van patiënt- of personeelsinformatie na werktijd hoort niet maar opruimen is veel werk, het is druk, misschien is er niet genoeg kastruimte....
Minder zichtbaar is de niet beveiligde informatie op laptop of USB stick of het vertrouwelijke briefje dat naar de verkeerde printer of fax wordt gestuurd en in grotere organisaties staat deze niet meer op de gang of op een volgende verdieping maar in een andere stad.

Om een indruk te krijgen of in uw organisatie de puntjes weer op de i moeten worden gezet, hebben wij de Werkplekinspectie Informatiebeveiliging ontwikkeld. In een beknopte maar systematische steekproef worden de werkplekken nagelopen en kasten gecontroleerd, printers nagekeken op achtergebleven stukken et cetera. Het resultaat is een helder rapport met scores wat, in de steekproef tenminste, goed en wat niet goed is. Verder bevat het rapport praktische adviezen voor verbetering.

Bij een Werkplekinspectie Informatiebeveiliging gaat het er niet om een bepaalde medewerker te vangen. Het gaat om de cultuur van de organisatie als geheel. Een Werkplekinspectie is een prima start voor een voorlichtingscampagne of een bewustwordingstraject. En dan niet alleen voor de medewerkers op de werkvloer maar vooral voor het management!

De Werkplekinspectie Informatiebeveiliging kan onderdeel uitmaken van onze organisatiebrede risicoanalyse informatiebeveiliging volgens NEN 7510 of ISO 27000.

Een duidelijke brochure is op aanvraag beschikbaar beschikbaar.