NEN 7512 Scan voor zorginstellingen

CommunicatieZorginstellingen wisselen op grote schaal patiëntinformatie uit met regiopartners, onderzoekers en verzekeraars. In het kader van ketenzorg wordt persoons- en medische informatie van de ene zorgverlener doorgegeven aan de andere. Hoewel dat steeds meer geautomatiseerd gebeurt, worden fax en brieven nog veel gebruikt. De zorginstelling dient zich aan de NEN 7512, Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling, te houden.

Voor een zorginstelling kan het lastig zijn om in kaart te brengen welke vertrouwelijke informatie de instelling volgens een regulier proces verlaat of juist binnen komt. Afdelingen en zorgverleners zijn druk bezig de patient zo goed mogelijk te helpen en vinden telkens nieuwe wegen voor de noodzakelijke informatieoverdracht. Echter, wanneer deze informatieoverdracht niet goed geregeld is, is er snel sprake van schending van de privacy. In het licht van de nieuwe Meldplicht Datalekken kan dit een ernstige overtreding zijn.

Voor deze problematiek hebben wij de NEN 7512 Scan ontwikkeld. 

Gestart wordt met een inventarisatie van alle kanalen voor reguliere informatie-uitwisseling. Hierin worden tevens onderzocht de techniek van de informatie-uitwisseling, privacy aspecten, verantwoordelijkheden van de betrokken partijen, uitwisselingsovereenkomsten, autorisatieprocedures, mogelijkheden van de software en diverse aspecten van de veiligheid van de communicatiekanalen.
Daarna worden de eisen en wensen, zowel vanuit de instelling als vanuit de wet- en regelgeving en de maatschappij, gerelateerd aan de geconstateerde implementatie en worden de juridische, technische en informatiebeveiligingsaspecten beoordeeld door een expert. 
Op die manier krijgt u overzicht en een prioritering in eventuele verbeterpunten.

Uitgangspunt is natuurlijk de NEN 7512, Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling. In de NEN 7512 worden allerlei aspecten van de uitwisseling van vertrouwelijke informatie besproken en worden aanwijzingen gegeven deze juridisch correct te laten verlopen.

Een duidelijke brochure is op aanvraag beschikbaar beschikbaar.