NEN 7510 QuickScan

NEN 7510 QuickScanIedere zorginstelling moet aan de NEN 7510 voldoen. De NEN 7510 QuickScan geeft snel inzicht hoe uw organisatie er ten aanzien van de norm voorstaat.  We werken aan de hand van een checklist die de gehele norm bestrijkt. De NEN 7510 QuickScan geeft een goed inzicht maar gaat niet zo diep als een volwaardige risicoanalyse. De NEN 7510 QuickScan heeft dan ook een veel kortere doorlooptijd, kost minder.  Het is een wettelijke verplichting vanuit de Wgbo en de Wbp om aan alle punten uit de norm te voldoen. Er bestaat tegenwoordig zelfs de mogelijkheid dat een organisatie een certificering voor de NEN 7510 behaald.

Onze NEN 7510 QuickScan heeft als doel een zorginstelling inzicht te geven hoever deze, globaal, is met het implementeren van alle maatregelen die in de norm worden genoemd. De norm wordt dan als meetlat gebruikt.Wanneer, bijvoorbeeld, geconstateerd wordt dat zorgmedewerkers hun gebruikersnaam en wachtwoord delen (groepsaccounts!) dan wordt niet voldaan aan de eis van identificeerbaarheid van degene die een medische registratie uitvoert.
Is, ook bijvoorbeeld, beschreven dat gekozen is voor een ICT ruimte niet in de kelder en is deze voorzien van elektrische buffering, backup facliteiten en een uitwijkmogelijkheid dan zit het met de continuïteitsplanning van de informatievoorziening waarschijnlijk wel goed.

Als instellingsmedewerker is het lastig dit overzicht samen te stellen. Comfort-IA medewerkers gaan door de gehele organisatie, praten met medewerkers op sleutelposities en stellen uit hun waarnemingen een helder rapport samen waarin u de stand van zaken goed kunt zien en aanbevelingen voor prioritering kunt bediscussieren binnen de eigen organisatie.

Een duidelijke brochure is op aanvraag beschikbaar beschikbaar.