Beleid opstellen

Beleid opstellen

Door beleid geeft de directie richting aan de aanpak van privacybescherming en informatiebeveiliging. Belangrijke vragen die moeten worden beantwoord:

  • Hoeveel inzicht is er op dit moment in de stand van zaken en is een risico-analyses nodig? Vaak weet een organisatie al waar de schoen wringt bij belangrijke onderwerpen. Het kan verstandig zijn om die eerst aan te pakken, risico-analyses kunnen later ook worden uitgevoerd,
  • Hoe worden de uitvoerende activiteiten georganiseerd in projecten?
  • Wie co├Ârdineert de verbeteractiviteiten, wat is de rol van de FG?
  • Hoe wordt sturing gegeven aan de activiteiten en zijn daar de verantwoordelijke managers in gebruikersorganisatie en staforganisaties zoals ICT in vertegenwoordigd?
  • Worden af en toe audits uitgevoerd?
  • Is de noodzakelijke ondersteuning aanwezig om opgebouwd inzicht vast te leggen, incidenten goed en vlot af te handelen en dergelijke?

Voor dit alles kan Comfort-iA beleid opstellen en dat praktisch 'aan de praat helpen' in de organisatie.