Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Gedragscode

Wij willen maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarom hanteren wij binnen ons bedrijf een eenvoudige gedragscode:

1. Duurzaamheid

Al onze activiteiten worden getoetst op duurzaamheid. Dat blijkt in de praktijk niet gemakkelijk maar wij streven hierin het maximaal haalbare na. Dat blijkt onder andere uit:

  • al onze rapporten worden geprint op papier met tenminste een FSC keMilieu is belangrijkurmerk;
  • ons afvalpapier wordt gerecyceld;
  • tonercardridges worden aangeboden voor hergebruik bij een bevoegde instantie;
  • er wordt gebruik gemaakt van groene stroom;
  • reizen wordt zo veel mogelijk beperkt;
  • reizen geschiedt bij voorkeur per openbaar vervoer.

2. Maatschappelijke betrokkenheid

Ons veld van expertise richt zich op de gezondheidszorg en de overheid. En dat is niet voor niets: wij zien het als onze missie deze beter en veiliger te laten functioneren. Dit komt tot uiting in onze inzet en in onze tarieven. Daarnaast stellen wij kennis publiek ter beschikking via publicaties met een breed nut.

Onze medewerkers worden geacht een deel van hun werktijd te besteden aan activiteiten met een maatschappelijk doel. Het bedrijf stelt tijd en middelen, zoals ICT faciliteiten, beschikbaar.