IBindeZorg.nl is vernieuwd

De website IBindeZorg.nl waarmee praktijkhouders en andere medewerkers van de zorgpraktijk zichzelf en hun werksituatie kunnen toetsen ten aanzien van informatiebeveiliging (NEN 7510) en privacybescherming (Wbp) is geheel vernieuwd.

Na de invoering van de Wet Datalekken in 2016 werden al de nodige aanpassingen gemaakt. Nu is de toets voorbereid op de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met de veel strengere privacy wetgeving waaraan iedere praktijk voor mei 2018 moet voldoen. Daarnaast is er aandacht gekomen voor mobiel werken, de fysieke beveiliging van gegevens in de praktijk en zijn tal van technische verbeteringen doorgevoerd.

De lage abonnementsprijs is ongewijzigd gebleven.

ZorgVisie | ICT schreef er over.

IBindeZorg.nl (https://ibindezorg.nl) is een initiatief van Comfort Information Architects. (https://comfort-ia.nl)

publicatiedatum
16-05-2017