Praktijktoets informatiebeveiliging

Op deze site kan een houder van een eerstelijnspraktijk zijn informatiebeveiliging toetsen.

De toets vindt plaats aan de hand van de beveiligingsmaatregelen die worden genoemd in de Norm voor Informatiebeveiliging in de Zorg, NEN7510.  

Als nodig wordt geadviseerd om  verbeteringen aan te brengen.

Aan het einde van de toets wordt een certificaat voor de website verstrekt zoals hier rechts is aangegeven. De praktijkhouder kan dit certificaat op de website van de praktijk publiceren.

Het certificaat heeft een geldigheidsduur van een van twee jaar tenzij veel verbeterpunten worden geconstateerd. In dat geval heeft het certificaat een geldigheidsduur van een half jaar.

De toets is ontwikkeld en wordt onderhouden door Comfort-IA.

De norm voor Informatiebeveiliging in de Zorg, NEN7510 kan gratis worden gedownload vanaf de normhop van het Nederlands Normalisatie-instituut. Met deze link kunt u zich aanmelden bij de normshop: https://www.nen.nl/Mijn-NEN/Inloggen.htm .