Home

Vanaf deze pagina kunt u vanuit de menubalk:

  • De proefvragenlijst opstarten, indien u deze nog een keer wilt doen, of de scores bekijken
  • Naar de Praktijktoets
  • Onder Verder lezen kunt u allerlei aanvullende artikelen opzoeken
  • Uw accountgegevens aanpassen

Wij verwachten dat voor de eerste keer invullen van een complete praktijktoets 2 tot 3 uur nodig is. De toets bestaat uit meerdere vragenlijsten die een jaar beschikbaar blijven na aanmelding. U hoeft de toets dus niet in één keer te doen en hem eventueel herhalen.

IBindeZorg wordt steeds bijgewerkt met de nieuwste wetten, normen en inzichten. Na de invoering van de Wet Datalekken in 2016 werden al de nodige aanpassingen gemaakt. Op 1 mei 2017 werd de site geheel vernieuwd en de toets voorbereid op de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met de veel strengere privacy wetgeving waaraan iedere praktijk voor mei 2018 moet voldoen. Daarnaast is er aandacht gekomen voor mobiel werken, de fysieke beveiliging van gegevens in de praktijk en zijn tal van technische verbeteringen doorgevoerd.

Wanneer u regelmatig, bijvoorbeeld ieder jaar, de volledige praktijktoets uitvoert zult u steeds meer kennis verwerven over informatiebeveiliging en tegelijk een uw situatie toetsen waarna u actiepunten kunt definiëren. Dit is een beperkte vorm van een Plan-Do-Check-Act cyclus zoals bedoeld in de NEN 7510:2011.

NEN 7510 PartnerIBindeZorg.nl is gemaakt en wordt onderhouden door Comfort Information Architects.
Comfort-IA adviseert en ondersteunt zorginstellingen en overheid al meer dan 10 jaar over wet- en regelgeving, toetsing en implementatie van informatiebeveiliging.