Informatiebeveiliging in de Zorg

Comfort-IA helpt zorgverleners en andere medewerkers van zorgpraktijken bij het verbeteren van de informatiebeveiliging met een Toets Informatiebeveiliging voor Zorgpraktijken of kortweg 'Praktijktoets'. Met invullen van vragenlijsten toetst u de situatie in uw praktijk.  

Het invullen van de vragenlijsten verloopt in de volgende stappen:

  • U geeft een indicatie van de omvang van de praktijk en of u de ICT heeft uitbesteed of zelf regelt,
  • Aansluitend hiermee selecteert de site vragenlijsten. Deze vult u in. Uw antwoorden worden gescoord tegen de maatregelen van de norm voor informatiebeveiliging in de zorg, de NEN 7510,
  • Op uw antwoorden krijgt u feedback. Daarmee verwerft u kennis over de diverse aspecten van de informatiebeveiliging (toetsend leren) en kunt u verbeterplannen opstellen.

Na afronden ontvangt u:

  • Een certificaat voor uw website,
  • Een certificaat van deelname,
  • Een helder overzicht van de stand van de informatiebeveiliging in uw praktijk.

IBindeZorg wordt steeds bijgewerkt met de nieuwste wetten, normen en inzichten.

Indien u jaarlijks een rondje IBindeZorg doet zult u steeds meer kennis op doen, stapsgewijs verbeteringen in de informatiebeveiliging aanbrengen en aan kunnen blijven tonen dat u zo veel mogelijk aan de norm voldoet. Dit komt er op neer dat u de, in de NEN 7510 voorgeschreven, PDCA-cyclus doorloopt.

Nadat u zich heeft aangemeld kunt u een proeflijst invullen die een indruk geeft. Voor de complete praktijktoets vragen wij een vergoeding van €49,00 (exclusief BTW) per jaar.

Aan de hand van de invulling van een complete praktijktoets kunnen wij u ook persoonlijk advies geven in een gesprek gevolgd door een rapport dat is toegesneden op uw situatie. Dit rapport gaat in op sterke en zwakke punten van de beveiliging, mogelijke oplossingen voor zwakke punten en de manier waarop u ICT leveranciers effectief hierbij kunt betrekken. Meer hierover als u zich aanmeldt.

De site is ontwikkeld en wordt onderhouden door Comfort-IA