Informatiebeveiliging in de Zorg

Deze site wordt gediscontinueerd.

Nieuwe aanmeldingen zijn niet meer mogelijk.

Bestaande aanmeldingen kunnen tot eind 2019 nog terecht.

Het Ibindezorg team

 

 

 

 

 

Comfort-IA helpt zorgverleners en andere medewerkers van zorgpraktijken bij het verbeteren van de informatiebeveiliging door middel van een Toets Informatiebeveiliging en Privacybescherming voor Zorgpraktijken of kortweg Praktijktoets. Met invullen van vragenlijsten toetst u de situatie in uw praktijk.  

Het invullen van de vragenlijsten verloopt in de volgende stappen:

  • U geeft een indicatie van de omvang van de praktijk en of u de ICT heeft uitbesteed of zelf regelt,
  • Aansluitend hiermee selecteert de site vragenlijsten. Deze vult u in. Uw antwoorden worden gescoord tegen de maatregelen van de norm voor informatiebeveiliging in de zorg, de NEN 7510,
  • Op uw antwoorden krijgt u feedback. Daarmee verwerft u kennis over de diverse aspecten van de informatiebeveiliging (toetsend leren) en kunt u verbeterplannen opstellen.

Na afronden ontvangt u:

  • Een certificaat voor uw website,
  • Een certificaat van deelname,
  • Een helder overzicht van de stand van de informatiebeveiliging in uw praktijk.

IBindeZorg wordt steeds bijgewerkt met de nieuwste wetten, normen en inzichten. Na de invoering van de Wet Datalekken in 2016 werden al de nodige aanpassingen gemaakt. Op 1 mei 2017 werd de site geheel vernieuwd en de toets voorbereid op de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met de veel strengere privacy wetgeving waaraan iedere praktijk voor mei 2018 moet voldoen. Daarnaast is er aandacht gekomen voor mobiel werken, de fysieke beveiliging van gegevens in de praktijk en zijn tal van technische verbeteringen doorgevoerd.

Indien u jaarlijks een rondje IBindeZorg doet zult u steeds meer kennis opdoen, stapsgewijs verbeteringen in de informatiebeveiliging aanbrengen en aan kunnen blijven tonen dat u zo veel mogelijk aan de norm voldoet. Het komt er op neer dat u de, in de NEN 7510:2011 voorgeschreven, PDCA-cyclus doorloopt.

Nadat u zich heeft aangemeld kunt u een proefvragenlijst invullen die een indruk geeft. Voor de complete Praktijktoets vragen wij een vergoeding van €49,00 (exclusief BTW) per jaar.

Aan de hand van de invulling van een complete praktijktoets kunnen wij u ook persoonlijk advies geven in een gesprek gevolgd door een rapport dat is toegesneden op uw situatie. Dit rapport gaat in op sterke en zwakke punten van de beveiliging, mogelijke oplossingen voor zwakke punten en de manier waarop u ICT leveranciers effectief hierbij kunt betrekken. Meer hierover als u zich aanmeldt.

 

De site is ontwikkeld en wordt onderhouden door Comfort-IA