De Eerste Lijn

De AVG en de NEN 7510 gelden voor de gehele zorg. Als grote zorginstelling valt het niet mee om alles goed op orde te krijgen maar in een eerste lijn praktijk is het zo mogelijk nog lastiger. De praktijkhouder moet immers alles zelf doen! 
Als praktijk houder moet je maar zien uit te vinden welke nieuwe wetten, regels en voorschriften van toepassing zijn en vervolgens wat je er mee moet doen.

Daarom heeft Comfort-IA met een aantal partijen een voorlichting en hulp programma opgezet bestaande uit voorlichting- en bijscholingsavonden. We doen dit samen met DOKh, SEZ, ZorgRing en ELAA.

En IBindeZorg sluit daar naadloos bij aan.

publicatiedatum
25-04-2018