Privacy en Compliance 3.1_

De nieuwe Europese Algemene Privacy Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt over anderhalf jaar van kracht. Veel is al gezegd over hogere boetes en de ruimere mogelijkheden die de Autoriteit Persoonsgegevens krijgt deze uit te delen. Te weinig is nog aan de orde geweest de aanzienlijke verzwaring van de inhoudelijke eisen naar aanleiding van de vele hacks in de afgelopen jaren. De huidige privacy regelgeving wordt vooruitlopend daarop al strenger geïnterpreteerd. Wat is de stand van zaken, wat kunt u nog verwachten en hoe kunt u hier het beste op inspelen met beveiligingsbeleid en gaan de huidige normen, bijvoorbeeld in het Zorg en het SUWI domein wel mee met hun tijd? ICT aanschaffingen zijn belangrijke investeringen en om die toekomstgericht te kunnen doen wordt beveiligingsbeleid steeds belangrijker.

Uitgangspunt

Regels opdreunen over wat niet mag en wat wel moet, helpt u niet. Compliant oplossingen bedenken is een kunde. En die kunde bieden wij, in interactie met de praktijk en met u. Van uitleg over de recente basis tot en met discussie over de beste implementatie.

 

Leerdoel

Handreikingen voor up-to-date privacy compliant werken en de verantwoording daarover in de zorg, bij gemeenten en alles daartussen.

 

Inhoud

 • Wettelijke kaders van privacy voor zorg en gemeenten;
 • Privacy- en beveiligingsnormen;
 • Organisatieverandering;
 • Meldplicht Datalekken en de boetes;
 • De eis tot veerkracht in uw beveiligingsbeleid;
 • “Verantwoordelijke” versus “Bewerker”;
 • Privacy in de keten;
 • Bewerkersovereenkomst;
 • Praktijk van de risicoanalyse;
 • De Functionaris Gegevensbescherming;
 • Betekenis van “Privacy by design”;
 • Omgang met leveranciers;
 • De toezichthouder.

Wat krijgt u

 • Van tevoren kunt u vragen aan ons voorleggen;
 • Up-to-date kennis;
 • Een uitvoerige Workshop Map;
 • Een Knowledge Certificaat.

Kosten

De kosten bedragen €820 exclusief BTW, €992,20 inclusief BTW.

 

Link

Link naar pdf van het programma