Programma_

PROGRAMMA_

 

9.30
Welkom, korte voorstelronde, overzicht van het programma en context van het inkopen
 
9.45
Inkopen
 • de toepasselijke wettelijke regels
 • voorwaarden zoals NEVI, NVZ en informatiebeveiliging
 • de toolkit: bewerkersovereenkomsten, SLA’s
 • inkoop- en verkoopvoorwaarden
 • gezamenlijk inkopen en verkopen
 • informatiebeveiliging in het contract
 
11.00
Pauze
 
11.45
Kan mijn organisatie de gestelde vraag aan?
 • welke interne partijen, zitten zij op één lijn?
 • is er een beeld van huidige situatie en de gevolgen van de verandering?
 • naar governance

 

12.15
Lunch
 
13.00
Privacy bij inkopen
 • wettelijke eisen
 • rechten van betrokkenen
 • verplichtingen verantwoordelijken
 • eisen Autoriteit Persoonsgegevens in theorie en praktijk
 
14.20
Pauze
 
14.40
Laat zien dat de informatiebeveiliging OK is
 • het nut van certificaten
 • normen toepassen, welke normen
 • positie van normen in de wet
 • de korte en de uitgebreide kennismaking
 • een onderdeel van een grote organisatie
 • actuele risicoanalyse, beveiligingsbeleid en -organisatie
   
 
15.40
Rondvraag, ingaan op gerezen vragen
 
16.30
Afronding, napraten afsluitend met netwerkborrel