Voor wie is de workshop relevant en toepasbaar?_

Organisaties in de zorg

De workshop richt zich met name op organisaties in de zorg, waaronder ook de langdurige zorg en de geestelijke gezondheidszorg, naast de jeugdzorg en de WMO 2015. Voorbeelden van organisaties:

 • Ziekenhuizen,
 • V en V instellingen,
 • Gezondheidscentra,
 • JGZ organisaties,
 • Huisartsengroepen en –posten,
 • Koepelorganisaties,
 • Gemeenten in het kader van de WMO 2015 en Jeugdwet,
 • GGD'en,
 • GGZ instellingen.

Privacy en beveiligingsvraagstukken

De kennis is bestemd voor medewerkers die met privacy- en beveiligingsvraagstukken in aanraking komen. Er wordt ingezet op brede, algemeen toepasbare en sector overstijgende kennis van de uitgangspunten van de Wbp en de informatiebeveiliging. Voorbeelden van dergelijke functies zijn:

 • ICT managers,
 • (senior) Beleidsmedewerkers,
 • Juridisch medewerkers,
 • Security Officers,
 • IT auditors,
 • Projectmanagers,
 • Inkopers, co√∂rdinatoren ICT,
 • Zorgadministrateurs,
 • Zorgmanagers.