De Experts

De docenten zijn experts in hun veld. Ze zijn bekend met de juridische- en de praktische kant van privacy en informatiebeveiliging. In deze workshop brengen ze hun ervaring hiermee over.
Paul Korremans

Ronald Kingma 

(Access42), startte zijn carrière bij de ING bank; eerst als netwerk engineer en later als security architect voor de online bankieren omgeving. In 2007 heeft hij ISSX opgericht (later SecureLabs, onderdeel van de SecureLink groep). ISSX specialiseerde zich in ethical hacking en vulnerability management. In juli 2016 nam Ronald afscheid van SecureLabs en heeft hij, samen met een partner, Access42 opgericht. Hiermee wordt de focus gelegd op cybersecurity als een onafhankelijke speler op het grensvlak van mens, organisatie en techniek. Ronald heeft de kennis en vaardigheden om een verschil te maken binnen cybersecurity door zijn organisatorische en technische kennis.

Berend de Vries

Berend de Vries

(Comfort-IA), heeft meer dan 25 jaar ervaring in allerlei aspecten van de ICT, het beleid, de privacy en de informatiebeveiliging in de zorg. Als consultant slaat hij de brug tussen regelgeving en de zorginstelling.

Jaap van der Wel

Leo de Waard

(IDProfs.com), startte zijn carrière bij KPN, vanuit de telefonie naar ICT. In 2003 is hij bij Atos gaan werken (toen nog Atos Origin) in verschillende functies, zoals Delivery Architect, In 2012 heeft hij samen met Geert Zijlstra IDProfs.com 
opgericht. Dit omdat zij vonden dat een bestendige organisatorische implementatie van Identity en Acces management vaak achterwege bleef. De focus van IDProfs.com is dan ook de techniek voor je organisatie inzetten. Leo creëert bedrijfswaarde door techniek.