Doelgroepen

DOELGROEPEN

 • Gemeenten
 • Ziekenhuizen
 • V en V-instellingen
 • Gezondheidscentra
 • Jeugdzorg en JGZ-organisaties
 • Huisartsengroepen en -posten
 • Koepelorganisaties
 • Gemeentelijke instellingen in het kader van de Wmo 2015 en de Jeugdwet
 • GGD’s en GGZ-instellingen

 

 

BESTEMD VOOR

 • HR- of personeelsfunctionarissen
 • ICT-managers
 • (Senior) Beleidsmedewerkers
 • Juridisch medewerkers
 • Security Officers
 • IT Auditors
 • Projectmanagers en Inkopers
 • Coördinatoren informatievoorziening en -uitwisseling
 • Facilitaire managers
 • Functionarissen Gegevensbescherming
 • Praktisch betrokkenen