Doel

LEERDOEL VAN DE WORKSHOP

U snapt waarom Identity Management belangrijk is. En u snapt hoe u een goed functionerend systeem van Identity management moet opzetten.

 

Handreikingen voor en een up-to-date identity management en de verantwoording daarover in de zorg, bij gemeenten en alles daartussen.