Identity Management

 
Deze workshop is gecanceld.
 
Vertrouwelijke informatie mag alleen verwerkt worden door identificeerbare medewerkers. Altijd moet te achterhalen zijn wie wat op welk moment heeft gedaan. Dat vereist onder andere de nieuwe Europese Algemene Privacy Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 van kracht is. Iedereen moet gaan beschikken over een correct beheerde en beveiligde elektronische identiteit. Maar hoe is dat in praktijk te doen?
We horen verhalen over “identity theft” waarbij bankrekeningen geplunderd worden, social media worden misbruikt en bedrijfsinformatie wordt gestolen. In iedere norm voor informatiebeveiliging staat dat een correct gebruikers- en autorisatiebeheer moet worden ingericht, groepsaccounts verboden zijn, audit trails moeten worden aangelegd en dat het management voorzien moet worden van relevante rapportages.

 

ORGANISATIE UITDAGING

In de organisatie zijn verschillende informatie- systemen in gebruik, ieder met een eigen gebruikers- en rechtenbeheer. Het geheel van alle accounts vormt de elektronische identiteit van de medewerker, gekoppeld aan de reële identiteit die bij HRM gecontroleerd is. Het valt niet mee om deze identiteiten aan elkaar te koppelen en te beheren. Zeker niet als medewerkers intern van functie veranderen of tijdelijke krachten zijn. Wie is eigenlijk verantwoordelijk voor de elektronische identiteiten en de daaraan gekoppelde rechten? De AVG geeft antwoord: de Verwerkings- verantwoordelijke. En wellicht bent u dat.

 

WORKSHOP AANPAK

In deze workshop wordt op een praktische wijze de achtergrond en de praktijk van identity management besproken en uitgelegd. Er wordt vanuit het theoretisch wettelijk kader via de normen een vertaalslag gemaakt naar de praktijk zodat cursisten na afloop in staat zijn de noodzakelijke stappen te prioriteren in de eigen organisatie. Identity management is geen juristen- of ICT-dingetje maar vraagt om een integrale aanpak in de organisatie.

WAT BIEDT DEZE WORKSHOP

  • Wettelijk kader maar vooral toepassing in de praktijk
  • Praktische handvatten
  • Up-to-date kennis met laatste stand van zaken
  • Van tevoren kunt u vragen voorleggen
  • Een uitvoerige Workshop Map
  • Een Knowledge Certificaat

Kosten

De kosten voor deze workshop van één dag bedragen
€ 620,- excl. BTW (€ 750,20 incl. BTW)

 

 

Download hier de brochure van deze workshop