Doel en inhoud_

Leerdoel van de workshop

Handreikingen voor up-to-date privacy compliant werken, een up-to-date informatiebeveiligingsbeleid en de verantwoording daarover in de zorg, bij gemeenten en alles daartussen.

 

  • Up-to-date kennis van privacy en informatiebeveiligingswetgeving;
  • Inzicht in hoe een privacy compliant werkwijze te bereiken;
  • Overzicht van oplossingen en werkwijzen
  • Uw en onze praktijkvoorbeelden besproken in de groep;
  • Interactie en kennisdeling met andere deelnemers.

 

Workshop inhoud

Deze workshop gaat over de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Wet Datalekken, de vernieuwde normen, toetsing, risicoanalyses en vooral hoe daar in de praktijk mee om te gaan. Er zijn hoge boetes, er is kans op imago schade maar centraal moet staan de verruiming van het begrip informatiebeveiliging waardoor u aan een groter aantal eisen moet gaan voldoen. In deze workshop leggen we uit hoe het echt zit, zonder bangmakerij. We geven tips en geven onze ervaring door. In uw organisatie staat immers de vraag centraal hoe het primaire proces optimaal te ondersteunen zodat deze compliant is met de wet- en regelgeving?