Kennis van zaken vanuit alle invalshoeken_

De inleiders zijn afkomstig van gerenommeerde bedrijven die goed thuis zijn in de juridische en praktische kant van privacy en informatiebeveiliging.
Evert-Ben van Veen

 

Mr. Evert-Ben van Veen

is (Medlaw consult) is een breed georiƫnteerd gezondheidsjurist. De laatste jaren ligt de nadruk op het begeleiden van projecten waarbij gegevensuitwisseling ten behoeve van de zorg en de verantwoording van deze centraal staan. In dat kader is hij actief betrokken bij de gegevensuitwisseling rond de bevolkingsonderzoeken en een aantal kwaliteitsregistraties. Ook adviseert hij de gemeente Rotterdam en het CJG Rijnmond bij de inrichting van de gegevenshuishouding rond de Jeugdwet en de JGZ.

 

Vanuit het Nederlandse epidemiologische onderzoeksveld is hij betrokken bij de discussies en de lobby rond de komende Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Paul Korremans

Dhr. Paul Korremans

is expert op het gebied van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en adviseert organisaties op het gebied van PIA en datalekken
Heeft vele jaren management ervaring in grote en kleine organisaties, als adviseur, projectmanager, consultant en directeur van Van Randwijk. Hij is lid van het Platform voor InformatieBeveiliging en vicevoorzitter van het Nederlands Genootschap Functionarissen Gegevensbescherming. Tot 13-12-2014 was hij president van de European Association for Data Media Security.

Hans van Vlaanderen

Drs. Hans van Vlaanderen

is senior adviseur van ZorgTTP, met jarenlange ervaring met anonimisatie, pseudonimisatie en gegevensminimalisatie. Daarnaast heeft hij actief bijgedragen aan de ontwikkeling van de normen NEN7510 en NEN7524 (Pseudonimisatie dienstverlening) en is hij opgeleid als IT-auditor.

Berend de Vries

Dhr. Berend de Vries

(Comfort-IA), heeft meer dan 25 jaar ervaring in de ontwikkeling, het beleid, de privacy en de informatiebeveiliging in de zorg. Als consultant slaat hij de brug tussen regelgeving en de zorginstelling.

Jaap van der Wel

Mr.drs. Jaap van der Wel

(Comfort-IA) heeft aan de wieg gestaan van de norm voor informatiebeveiliging in de zorg, de NEN 7510. Als jurist maakt hij de vertaalslag van wet naar ICT. Hij heeft veel ervaring met het gebruik van normen bij het doorvoeren van veranderingen, ook bij softwareleveranciers.