Privacy en Compliance 3.0_

Als u verantwoordelijk bent voor privacy en informatiebeveiliging in uw organisatie moet uw schaap met vijf poten zijn. Er komt van alles op u af, zoals de nieuwe Wet meldplicht datalekken en de Europese privacy verordening maar ook nieuwe vormen van informatie-uitwisseling.

Privacy en Informatiebeveiliging in de zorg en lokale overheid

Verantwoordelijkheid voor informatiebeveiliging vereist kennis van wet- en regelgeving, ICT, management en beleid, werkprocessen en informatiestromen, ontwikkelingen in de maatschappij en zelfs in de criminaliteit. Eén persoon kan dit allemaal niet meer weten maar een overzicht van relevante vragen is wel mogelijk. 

In de praktijk spelen vragen op allerlei terreinen:

  1. Hoe effectief te werken aan een betere privacybescherming en informatiebeveiliging? Dit vereist kennis van recht, ICT, beleidsvorming, beleidsuitvoering en relevante normen.
  2. Hoe te voorkomen dat bij een datalek opdrachtgever en leverancier via nieuwsgierige journalisten elkaar in de media te lijf gaan? Dit vereist scenario-analyse en communicatiestrategieën.
  3. Hoe omgaan met het College Bescherming Persoonsgegevens? Dit college stelt dat haar rol verandert maar vertelt er niet bij hoe dan exact.

Met een unieke workshop geven wij antwoord op deze vragen.

De workshop.

De workshop behandelt een breed scala aan vragen rond de praktische toepassing van de privacywetgeving in het brede zorgdomein. De workshop is uniek: in uw regio wordt deze gegeven door vier organisaties met veel ervaring op juridisch en organisatorisch gebied, versleuteling en data minimalisatie en omgang met het College bescherming persoonsgegevens. De allerlaatste ontwikkelingen komen aan bod. De workshop is daarom zowel interessant voor degenen die een verdiepend overzicht willen krijgen als voor degenen die hun kennis willen aanvullen met actuele ontwikkelingen.

Resultaat

De workshop deelnemer kan na afloop:

  • Met meer kennis van privacy eisen het eigen werk uitvoeren zoals ontwikkelen of inkopen van ICT toepassingen,
  • Vanuit het beleid richting geven aan een verantwoorde informatiehuishouding en gegevensuitwisseling,
  • Een sparringpartner zijn voor experts zoals privacy-officers.

U ontvangt voorafgaande aan de workshop een workshopmap met sheets, artikelen en praktische checklists op juridisch, organisatorisch terrein en voor de toepassing van versleuteling en contracten met het College bescherming persoonsgegevens.

Na afloop ontvangt u een certificaat van deelname.