Informatiebeveiliging en mobiele apparatuur voor zorg en gemeenten_

In de zorg en bij gemeenten werken medewerkers steeds meer met mobiele apparatuur: smartphones, tablet computers en allerlei typen laptops. Dat is gemakkelijk voor de gebruikers. Ze kunnen hun werkplek overal mee naar toe nemen en zo veel productiever zijn. De technologie maakt het hun heel gemakkelijk. Gegevens zijn tegenwoordig prima “in the cloud” op te slaan en verwerkingsprogrammatuur is niet zelden SAAS of gewoon een website. Ook het “Internet of things” gaat meer en meer gegevens bevatten.
 
Dit alles vereist een technische infrastructuur die voldoet aan wetgeving en beveiligingsnormen. Een apparaat kan defect raken of verdwijnen. Zijn de gegevens dan ook verdwenen of is er een actuele back-up? Is er een datalek van vertrouwelijke gegevens? Welke eisen stellen de Wbp, de Wgbo, Wet SUWI en de Europese privacywetgeving die in 2018 van kracht wordt? Om in de praktijk veilig met vertrouwelijke informatie te kunnen werken zijn normen opgesteld waaraan een organisatie zich moeten houden, zoals de NEN 7510, Baseline Informatiebeveiliging en de ISO 27000. Deze normen volgen de wetgeving nog niet volledig. Hoe zorg je er als organisatie nu voor dat je tóch compliant bent aan de wet en dat je tegelijkertijd alle ruimte aan de medewerkers geeft om productief te zijn met hun mobile apparatuur?

Uitgangspunt

Compliant oplossingen zijn mogelijk, bedenken van oplossingen is een kunde. En die kunde bieden wij, in interactie met de praktijk en met u. Van uitleg over de recente basis tot en met discussie over de beste implementatie.

 

Samenvattend

Het samenvattend leerdoel van de workshop is: Handreikingen voor up-to-date privacy compliant werken met mobiele apparatuur en de verantwoording daarover in de zorg, bij gemeenten en alles daartussen.

 

Inhoud

Deze workshop gaat over de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet Datalekken en de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, normen, toetsing, risicoanalyses en vooral hoe daar in de praktijk van het nieuwe werken mee om te gaan. Het kan, werken met vertrouwelijke gegevens op mobiele apparatuur, maar om de risico’s te beheersen moet de organisatie wel het een en ander regelen. In deze workshop leggen we uit hoe het zit, zonder bangmakerij. We geven tips en geven onze ervaring door. In uw organisatie staat immers de vraag centraal hoe het primaire proces optimaal te ondersteunen zodat deze compliant is met de wet- en regelgeving?

 

Wat krijgt u

Leon Postma (voor De Correspondent)
Boekomslag: Leon Postma (voor De Correspondent)
  • Van tevoren kunt u vragen aan ons voorleggen;
  • Up-to-date kennis;
  • Een uitvoerige Workshop Map;
  • Het boek “Je hebt wél iets te verbergen” van Maurits Martijn & Dimitri Tokmetzis;
  • Een Knowledge Certificaat.

 

Prijs

De prijs bedraagt €620,00 exclusief BTW, €720,20 inclusief BTW.

 

Link

Link naar pdf van het programma