Doelgroepen_

Doelgroepen

 • Gemeenten,
 • Ziekenhuizen,
 • V en V instellingen,
 • Gezondheidscentra,
 • Jeugdzorg en JGZ organisaties,
 • Huisartsengroepen en –posten,
 • Koepelorganisaties,
 • Gemeentelijke instellingen in het kader van de Wmo 2015 en de Jeugdwet,
 • GGD’s - GGZ instellingen.

 

Bestemd voor

 • ICT managers,
 • (Senior) Beleidsmedewerkers,
 • Juridisch medewerkers,
 • Security Officers,
 • IT Auditors,
 • Projectmanagers,
 • Coördinatoren informatievoorziening en –uitwisseling,
 • Zorgadministrateurs en –managers,
 • Facilitaire managers,
 • (Aankomende) Functionarissen Gegevensbescherming - en alle Verantwoordelijken