Doel en Inhoud_

Doel

  • Up-to-date kennis van privacy en informatiebeveiligingswetgeving;
  • Inzicht in hoe een privacy compliant werkwijze te bereiken;
  • Uw en onze praktijkvoorbeelden besproken in de groep;
  • Interactie en kennisdeling met andere deelnemers.

 

Inhoud

Deze workshop gaat over de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet Datalekken en de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, normen, toetsing, risicoanalyses en vooral hoe daar in de praktijk mee om te gaan. Er zijn hoge boetes, er is kans op imago schade maar centraal moet staan de verruiming van het begrip informatiebeveiliging waardoor u aan een groter aantal eisen moet gaan voldoen. In deze workshop leggen we uit hoe het echt zit, zonder bangmakerij. We geven tips en geven onze ervaring door. In uw organisatie staat immers de vraag centraal hoe het primaire proces optimaal te ondersteunen zodat deze compliant is met de wet- en regelgeving?