Doel en Inhoud_

Doel

 • Up-to-date kennis van relevante privacy en informatiebeveiligingswetgeving;
 • Inzicht in hoe een privacy compliant werkwijze te bereiken;
 • Uw en onze praktijkvoorbeelden besproken in de groep;
 • Interactie en kennisdeling met andere deelnemers.

Inhoud

 • Wettelijke kaders van privacy voor zorg en gemeenten;
 • Privacy- en beveiligingsnormen;
 • Praktijk van de risicoanalyse;
 • De Functionaris Gegevensbescherming;
 • Betekenis van “Privacy by design”;
 • Nieuwe manieren van werken;
 • Bewust van de mogelijkheden en de gevaren;
 • Inzet van mobiele apparatuur, do’s en don’ts;
 • Technische hulpmiddelen voor het beheer;
 • Wat gaat er mis als het beheer onvoldoende is?
 • Meldplicht Datalekken en de boetes;
 • Omgang met leveranciers.