De Experts_

De docenten zijn experts in hun veld. Ze zijn bekend met de juridische en de praktische kant van privacy en informatiebeveiliging. In deze workshop brengen ze al hun ervaring over.

Ronald Kingma

(Access42) werd, na een lange carrière in de netwerkbeveiliging en ethical hacking, in juli 2016 de oprichter en partner van Access42. Met Access42 wordt de focus gelegd op cybersecurity als een onafhankelijke speler op het grensvlak van mens, organisatie en techniek.

Berend de Vries

Drs. Berend de Vries

(Comfort-IA), heeft meer dan 25 jaar ervaring in de ontwikkeling, het beleid, de privacy en de informatiebeveiliging in de zorg. Als consultant slaat hij de brug tussen regelgeving en de zorginstelling.

Jaap van der Wel

Mr.drs. Jaap van der Wel

(Comfort-IA) heeft aan de wieg gestaan van de norm voor informatiebeveiliging in de zorg, de NEN 7510. Als jurist maakt hij de vertaalslag van wet naar ICT. Hij heeft veel ervaring met het gebruik van normen bij het doorvoeren van veranderingen, ook bij softwareleveranciers.