CISO - Chief Information Security Officer

CISOVerbeteren van privacybescherming en informatiebeveiliging kan omvangrijk zijn en is vaak kennisintensief. Onze CISO helpt organisaties met zijn specifieke combinatie van kennis van en ervaring met privacybescherming en informatiebeveiliging.

Wij hebben deze combinatie beschikbaar en u kunt die gebruiken om verbeteringen doelgerichter en sneller in te voeren.

Belangrijke aspecten daarbij:

 • bestuurlijk inzicht,
 • nemen van initiatief, doorbreken van patstellingen,
 • inbreng van specifieke kennis (ICT, juridisch, de praktijk van toepassing van normen),
 • inbreng van vele jaren ervaring in informatiebeveiligingsprojecten,
 • motiveren van projectmedewerkers,
 • opstellen van betrouwbare en haalbare planningen,
 • geven van tijdige voortgangsrapportages.

Voorbeelden van projecten in een verbeterprogramma zijn:

 • onderzoek verbetervoorwaarden,
 • implementeren van een ISMS,
 • voorbereiden informatieveiligheidsbeleid,
 • verbeteren autorisatiebeheer,
 • procedures in- en uitdiensttreding,
 • continu├»teitsplanning,
 • fysieke toegankelijkheid,
 • voorlichting en bewustwording,
 • informatie-uitwisseling,
 • et cetera.